0

Zásady ochrany osobních údajů

1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu www.gradinamax.cz (dále jen: "Internetový obchod").

2. Vlastníkem Obchodu a zároveň správcem údajů je Gradinamax Oksana Wieckowicz se sídlem Poland Zgierz,  ul. Barwnikowa 10, 95-100, NIP: 927-185-49-48, REGON: 521511993, dále jen „GradinaMax“.

3. Osobní údaje shromážděné „GradinaMax“ prostřednictvím Internetového obchodu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volný pohyb těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), také označované jako GDPR.

4. „GradinaMax“ věnuje zvláštní péči respektování soukromí zákazníků navštěvujících internetový obchod.

I. Typ zpracovávaných údajů, účely a právní základ

1. „GradinaMax“ shromažďuje informace o fyzických osobách provádějících právní úkony, které přímo nesouvisejí s jejich činností, fyzických osobách podnikajících vlastním jménem nebo o výkonu povolání a fyzických osobách zastupujících právnické osoby nebo organizační složky, které nejsou právnickými osobami, kterým zákon přiznává právní kapacity, dále společně jen Zákazníci.

2. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány v případě:

a) registrace účtu v Internetovém obchodě za účelem vytvoření individuálního účtu a správy tohoto účtu. Právní základ: nutnost plnění smlouvy o poskytování služby Účet (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

b) zadáním objednávky v Internetovém obchodě za účelem plnění kupní smlouvy. Právní základ: nutnost plnění kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

c) přihlášení k odběru novinek (Newsletter), za účelem plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ - souhlas subjektu údajů s plněním smlouvy o poskytování služby Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

d) pomocí služby kontaktního formuláře v Internetovém obchodě za účelem plnění smlouvy poskytované elektronicky. Právní základ: nutnost plnění smlouvy o poskytování služby kontaktního formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

e) využívat službu, zveřejňovat stanovisko, za účelem plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ - nutnost plnění smlouvy o poskytování poštovní a posudkové služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

3. V případě registrace účtu v Internetovém obchodě Zákazník poskytuje:

e-mailovou adresu;

jméno.

4. Při registraci účtu v Internetovém obchodě si Zákazník nezávisle nastaví individuální heslo pro přístup ke svému účtu. Zákazník si může heslo změnit i později za podmínek popsaných v §6.

5. Při zadávání objednávky v Internetovém obchodě poskytuje zákazník následující údaje:

a) e-mailovou adresu;

b) údaje adresy:

PSČ a město;

ulice a číslo domu/bytu;

kraj.

c) jméno a příjmení;

d) telefonní číslo.

6. V případě Podnikatelů je výše uvedený rozsah údajů navíc rozšířen o:

název společnosti;

DIČ.

7. V případě využití služby Newsletter poskytuje Zákazník pouze svou e-mailovou adresu.

8. V případě využití služby kontaktního formuláře poskytuje Zákazník následující údaje:

e-mailovou adresu;

číslo objednávky.

9. V případě, že využíváte službu zasílání recenze, zákazník uvádí pouze svou pseudonym, přezdívku nebo jméno.

10. Při používání Webové stránky obchodu mohou být staženy další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači Zákazníka nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.

11. Od Zákazníků mohou být také shromažďována navigační data, včetně informací o odkazech a referencích, na které se rozhodnou kliknout, nebo jiných činnostech prováděných v Internetovém obchodě. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a zlepšování funkčnosti těchto služeb.

12. Za účelem zjištění, vymáhání a vymáhání nároků mohou být zpracovávány některé osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci používání funkcionality v Internetovém obchodě, jako jsou: jméno, příjmení, údaje o využívání služeb, pokud nároky vyplývají z způsob, jakým Zákazník využívá služby další údaje nezbytné k prokázání existence reklamace, včetně rozsahu utrpěné škody. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v určování, uplatňování a vymáhání nároků a obraně proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.

13. Předání osobních údajů „GradinaMax“ je dobrovolné, v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami nebo poskytováním služeb prostřednictvím Webové stránky Obchodu, avšak s tím, že neposkytnutí údajů uvedených v datových formulářích v procesu Registrace znemožňuje Registraci a zřízení Zákaznického účtu a v případě zadání objednávky bez registrace Zákaznického účtu zabrání odeslání a provedení objednávky Zákazníka.

II.Komu jsou údaje zpřístupněny nebo svěřeny a jak dlouho jsou uchovávány?

1. Osobní údaje Zákazníka jsou předávány poskytovatelům služeb, které využívá „GradinaMax“ při provozování Internetového obchodu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům „GradinaMax“ ohledně účelů a způsobů zpracování údajů (zpracovatelé) nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (správci).

a) Zpracovatelé. „GradinaMax“ využívá dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje pouze na žádost „GradinaMax“. Patří k nim např. Poskytovatelé poskytující hostingové služby, účetní služby, marketingové systémy, systémy pro analýzu provozu v online obchodě, systémy pro analýzu účinnosti marketingových kampaní;

b) Administrátoři. „GradinaMax“ využívá dodavatele, kteří nejednají pouze podle pokynů a sami si stanovují cíle a způsoby využití osobních údajů Zákazníků. Poskytují elektronické platební a bankovní služby. 2. Umístění. Poskytovatelé služeb sídlí v Polsku a dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP). 3. Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány: a) Je-li základem pro zpracování osobních údajů souhlas, pak osobní údaje Zákazníka „GradinaMax“ zpracovává po dobu, než je souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající lhůta promlčení nároků, které mohou být vzneseny "GradinaMax" a co lze proti ní uplatňovat. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí lhůta šest let a tři roky pro nároky na pravidelné dávky a nároky související s výkonem činnosti.

b) Je-li základem zpracování údajů plnění smlouvy, pak osobní údaje Zákazníka zpracovává „GradinaMax“ po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí době pohledávek. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí lhůta šest let a tři roky pro nároky na pravidelné dávky a nároky související s výkonem činnosti.

4. V případě nákupu v Internetovém obchodě mohou být osobní údaje předány kurýrní společnosti za účelem doručení objednaného zboží.

5. Pokud Zákazník zvolí platbu prostřednictvím platební brány, jsou jeho osobní údaje předány v rozsahu nezbytném pro platbu společnosti poskytující platební bránu.

6. Navigační data lze použít k poskytování lepších služeb zákazníkům, analýze statistických dat a přizpůsobení Internetového obchodu preferencím Zákazníků a také ke správě Internetového obchodu.

7. Pokud se Zákazník přihlásí k odběru newsletteru (Newsletter) na svou e-mailovou adresu, bude mu „GradinaMax“ zasílat elektronické zprávy obsahující obchodní informace o akcích a nových produktech dostupných v Internetovém obchodě. 8. V případě žádosti poskytuje „GradinaMax“ osobní údaje oprávněným státním orgánům, zejména organizačním složkám státního zastupitelství, Policie ČR, předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, předsedovi Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. nebo předseda Úřadu elektronických komunikací.

III. Mechanismus cookies, IP adresa

1. Internetový obchod používá malé soubory zvané cookies. Ukládá je „GradinaMax“ na koncovém zařízení osoby navštěvující Internetový obchod, pokud to webový prohlížeč umožňuje. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, její „dobu expirace“ a jednotlivé, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor. Informace shromážděné pomocí tohoto typu souborů pomáhají přizpůsobit produkty nabízené „GradinaMax“ individuálním preferencím a skutečným potřebám lidí navštěvujících Internetový obchod. Dávají také možnost vypracovat obecnou statistiku návštěvnosti prezentovaných produktů v Internetovém obchodě.

2. „GradinaMax“ používá dva typy souborů cookie:

a) Soubory cookie relace: po ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí počítače se uložené informace vymažou z paměti zařízení. Mechanismus cookies relace neumožňuje stahování jakýchkoli osobních údajů nebo jakýchkoli důvěrných informací z počítačů zákazníků.

b) Trvalé cookies: jsou uloženy v paměti koncového zařízení Zákazníka a zůstávají zde, dokud nejsou smazány nebo nevyprší jejich platnost. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje stahování jakýchkoli osobních údajů nebo jakýchkoli důvěrných informací z počítačů Zákazníků.

3. "GradinaMax" používá své vlastní soubory cookie, aby:

a) autentizace Zákazníka v Internetovém obchodě a zajištění relace Zákazníka v Internetovém obchodě (po přihlášení), díky čemuž Zákazník nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;

b) analýzy a průzkumy a také audity publika, zejména za účelem vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak Zákazníci používají webové stránky obchodu, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

4. "GradinaMax" používá své vlastní soubory cookie, aby mohla:

a) prezentovat na informačních stránkách Obchodu mapu s umístěním kanceláře „GradinaMax“ pomocí webu maps.google.com (správce externích souborů cookie: Google Inc se sídlem v USA);

b) předložení Certifikátu Reliable Regulations prostřednictvím webu bezpiecznyregulamin.pl (správce externích cookies: Rzetelna Grupa sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě);

c) shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce externích souborů cookie: Google Inc se sídlem v USA);

d) prezentace reklam přizpůsobených preferencím Zákazníka pomocí online reklamního nástroje Facebook.com (správce externích cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku).

5. Mechanismus cookies je bezpečný pro počítače Zákazníků Internetového obchodu. Zejména tímto způsobem není možné dostat viry nebo jiný nežádoucí software nebo škodlivý software do počítačů Zákazníků. Zákazníci však mají ve svých prohlížečích možnost omezit nebo zakázat přístup cookies do počítačů. Pokud tuto možnost využijete, bude používání Internetového obchodu možné s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie.

6. Níže uvádíme, jak můžete změnit nastavení oblíbených webových prohlížečů ohledně používání souborů cookie:

prohlížeč Internet Explorer;

prohlížeč Microsoft EDGE;

prohlížeč Mozilla Firefox;

prohlížeč Chrome;

prohlížeč Safari;

prohlížeč Opera;

7. „GradinaMax“ může shromažďovat IP adresy Zákazníků. IP adresa je číslo přidělené počítači osoby navštěvující Internetový obchod poskytovatelem internetových služeb. IP číslo umožňuje přístup k internetu. Ve většině případů se přiřazuje počítači dynamicky, to znamená, že se mění při každém připojení k internetu. IP adresu používá "GradinaMax" při diagnostice technických problémů se serverem, vytváření statistických analýz (např. určování, ze kterých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečné při správě a vylepšování Internetového obchodu a také pro účely zabezpečení. a případná identifikace inkriminovaného serveru, nežádoucí automatické programy pro prohlížení obsahu Internetového obchodu.

8. Internetový obchod obsahuje odkazy a odkazy na jiné webové stránky. "GradinaMax" nenese odpovědnost za pravidla ochrany soukromí, která se na ně vztahují.

IV.Práva subjektů údajů

1. Právo odvolat souhlas - právní základ: čl. 7 sec. 3 GDPR.

a) Zákazník má právo odvolat jakýkoli souhlas udělený „GradinaMax“.

b) Odvolání souhlasu nabývá účinnosti okamžikem odvolání souhlasu.

c) Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování prováděné „GradinaMax“ v souladu se zákonem před jeho odvoláním.

d) Odvolání souhlasu nemá pro Zákazníka žádné negativní důsledky, může však znemožnit další využívání služeb nebo funkcionalit, které může „GradinaMax“ dle zákona poskytovat pouze se souhlasem.

2. Právo vznést námitku proti zpracování údajů – právní základ: čl. 21 GDPR.

a) Zákazník má právo z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování, pokud „GradinaMax“ zpracovává jeho údaje na základě oprávněného zájmu, např. služby " GradinaMax", vedení statistik o využívání jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu a usnadnění používání Internetového obchodu a také průzkumy spokojenosti.

b) Odstoupení ve formě e-mailu ze zasílání marketingových sdělení týkajících se produktů nebo služeb bude znamenat námitku Zákazníka proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování pro tyto účely.

c) Pokud se námitka Zákazníka ukáže jako oprávněná a „GradinaMax“ nebude mít jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, budou osobní údaje Zákazníka vymazány, proti jejichž zpracování Zákazník vznesl námitku.

3. Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“) – právní základ: čl. 17 GDPR.

a) Zákazník má právo požadovat odstranění všech nebo některých svých osobních údajů.

b) Zákazník má právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;

odvolal konkrétní souhlas v rozsahu, v němž byly osobní údaje zpracovávány na základě jeho souhlasu;

vznesl námitku proti používání svých údajů pro marketingové účely;

osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost stanovená právem Unie nebo právem členského státu, kterému podléhá „GradinaMax“;

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

c) Navzdory žádosti o výmaz osobních údajů v souvislosti se vznesením námitky nebo odvoláním souhlasu si může „GradinaMax“ ponechat určité osobní údaje v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obhajobu nároků, jakož i pro splnění zákonného povinnost vyžadující zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému „GradinaMax“ podléhá. To se týká zejména osobních údajů, kterými jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, jejichž údaje jsou uchovávány za účelem vyřizování stížností a reklamací souvisejících s využíváním služeb „GradinaMax“, případně dále adresa bydliště / korespondenční adresa, číslo objednávky, což jsou údaje, které jsou uchovávány pro účely projednávání stížností a reklamací souvisejících s uzavřenými kupními smlouvami nebo poskytováním služeb.

4. Právo vznést námitku proti zpracování údajů – právní základ: čl. 18 GDPR.

a) Zákazník má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Podání žádosti, dokud nebude posouzeno, brání použití konkrétních funkcí nebo služeb, jejichž použití bude zahrnovat zpracování údajů, na které se žádost vztahuje. „GradinaMax“ také nebude zasílat žádné zprávy, včetně marketingových.

b) Zákazník má právo požadovat omezení použití osobních údajů v těchto případech:

když zpochybní správnost svých osobních údajů – pak „GradinaMax“ omezí jejich použití na dobu potřebnou k ověření správnosti údajů, nejdéle však na 7 dní;

když je zpracování údajů protiprávní a zákazník místo výmazu údajů požaduje omezení jejich použití;

když osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo použity, ale zákazník je potřebuje ke stanovení, uplatňování nebo obhajobě nároků;

když vznesl námitku proti použití svých údajů - pak omezení trvá po dobu potřebnou k posouzení, zda - vzhledem ke konkrétní situaci - ochrana zájmů, práv a svobod Zákazníka převažuje nad zájmy, které Správce sleduje zpracováním osobní údaje zákazníka.

5. Právo na přístup k údajům – právní základ: čl. 15 GDPR.

a) Zákazník má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo:

přístup k svým osobním údajům;

získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, o plánované době uchovávání údajů Zákazníka nebo o kritériích pro stanovení této doby (při stanovení plánované doby zpracování údajů zpracování není možné), o právech Zákazníka podle GDPR a o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji těchto údajů, o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o zárukách uplatňovaných v souvislosti s přenosem těchto údajů mimo Evropskou unii;

získat kopii svých osobních údajů.

6. Právo na přístup k údajům – právní základ: čl. 16 GDPR.

a) Zákazník má právo požádat Správce, aby jeho osobní údaje, které jsou nesprávné, neprodleně opravil. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i předložením dodatečného prohlášení, zasláním žádosti na e-mailovou adresu v souladu s §7 Zásad ochrany osobních údajů.

7. Právo na přístup k údajům – právní základ: čl. 20 GDPR.

a) Zákazník má právo získat své osobní údaje, které poskytl Správci, a následně je zaslat jinému správci osobních údajů dle svého výběru. Zákazník má dále právo požadovat, aby byly osobní údaje zasílány Správcem přímo takovému správci, je-li to technicky možné. Správce v tomto případě zašle osobní údaje Zákazníka ve formě souboru ve formátu csv, což je běžně používaný, strojově čitelný formát a umožňuje zaslání přijatých údajů jinému správci osobních údajů.

8. V případě nároku Zákazníka vyplývajícího z výše uvedených práv „GradinaMax“ žádost splní nebo jí odmítne vyhovět ihned, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud však - vzhledem ke komplikovanosti požadavku nebo množství požadavků - nebude společnost "GradinaMax" schopna vyhovět požadavku do jednoho měsíce, vyhoví jim během následujících dvou měsíců a informuje zákazníka předem do jednoho měsíce. přijetí žádosti - o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.

9. Zákazník může správci podávat stížnosti, dotazy a žádosti týkající se zpracování jeho osobních údajů a výkonu svých práv.

10. Zákazník má právo vyžádat si od „GradinaMax“ kopii standardních smluvních doložek nasměrováním dotazu způsobem uvedeným v §7 Zásad ochrany osobních údajů.

11. Zákazník má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v rozsahu porušení jeho práv na ochranu osobních údajů nebo jiných práv přiznaných podle GDPR.

V. Služby přizpůsobené preferencím a zájmům (profilování)

1. Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného Zpracování Osobních údajů, která spočívá ve využití Osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů Fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovídání aspektů týkajících se vlivů práce této Fyzické osoby, ekonomické situace, zdraví, osobní preference, zájmy, důvěryhodnost, chování, umístění nebo pohyb.

2. Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem (profilování), nebude to však pro ně mít žádné právní účinky ani obdobně významně ovlivní situaci zákazníků.

3. Profilování osobních údajů společností "GradinaMax" spočívá ve zpracování údajů o zákaznících automatizovaným a manuálním způsobem, a to jejich využitím k vyhodnocení některých informací o Uživateli, zejména k analýze nebo prognóze jeho osobních preferencí a zájmů.

4. Za účelem oslovení zákazníka marketingovými zprávami mimo webové stránky internetového obchodu „GradinaMax“ využívá služeb externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování marketingových sdělení na jiných webových stránkách než na webových stránkách Internetového obchodu. Za tímto účelem externí dodavatelé instalují např. vhodný kód nebo pixel pro stažení informací o aktivitě Zákazníka na Webu Internetového obchodu. Podrobnosti o používaných cookies naleznete v §3. Právní základ – oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v přiřazování marketingových sdělení preferencím a zájmům.

5. Za účelem oslovení zákazníka marketingovými zprávami mimo webové stránky Internetového obchodu „GradinaMax“ využívá služeb externích dodavatelů. Tyto služby spočívají v zobrazování marketingových sdělení na webových stránkách Internetového obchodu. Za tímto účelem externí dodavatelé instalují např. vhodný kód nebo pixel pro stažení informací o aktivitě Zákazníka na Webu Internetového obchodu. Podrobnosti o používaných cookies naleznete v §3. Právní základ – oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v přiřazování marketingových sdělení preferencím a zájmům.

VI.Správa zabezpečení - heslo

1. „GradinaMax“ poskytuje zákazníkům bezpečné a šifrované spojení při přenosu osobních údajů a při přihlašování do Zákaznického účtu na Webu. „GradinaMax“ využívá SSL certifikát vydaný jednou z předních světových společností v oblasti bezpečnosti a šifrování dat zasílaných přes internet.

2. V případě, že Zákazník s účtem v Internetovém obchodě jakýmkoliv způsobem ztratil přístupové heslo, umožňuje Internetový obchod vygenerovat heslo nové. "GradinaMax" neposílá připomenutí hesla. Heslo je uloženo v zašifrované podobě způsobem, který znemožňuje jeho čtení. Chcete-li vygenerovat nové heslo, musíte zadat svou e-mailovou adresu ve formuláři dostupném pod odkazem „Zapomenuté heslo“ v přihlašovacím formuláři k účtu v Internetovém obchodě. Zákazník obdrží na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo uloženou při poslední změně profilu účtu e-mail obsahující přesměrování na vyhrazený formulář dostupný na Webu obchodu, kde si bude moci Zákazník nastavit nové heslo.

3. „GradinaMax“ nikdy nezasílá žádnou korespondenci, včetně e-mailů, požadující přihlašovací údaje, zejména přístupové heslo k účtu Zákazníka.

VII. Změny Zásad ochrany osobních údajů

1. Zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit, o čemž bude „GradinaMax“ informovat zákazníky 7 dní předem.

2. Otázky týkající se Zásad ochrany osobních údajů směřujte na: info@gradinamax.cz

3. Datum poslední úpravy: 1. července 2022

mc visa dhl dpd 123kurier